VISPĀRĪGIE LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Interneta vietnes www.novadagarsa.lv vispārīgie lietošanas noteikumi

1. Pirms sākt lietot SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”, reģistrācijas Nr. 40003347699, adrese – Rīgas ielā 34, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018, Latvija (turpmāk – LLKC), interneta vietni www.novadagarsa.lv (turpmāk tekstā – vietni), lūdzam rūpīgi izlasīt šos interneta vietnes www.novadagarsa.lv lietošanas noteikumus (turpmāk – noteikumi).
2. Ar interneta vietni www.novadagarsa.lv tiek saprasta LLKC izveidotā interneta vietne, kuras interneta adrese ir www.novadagarsa.lv, ar visu tajā esošo informāciju un materiāliem.
3. LLKC ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji mainīt interneta vietnes saturu un lietošanas noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas interneta vietnē.
4. Apmeklējot interneta vietni vai izmantojot tajā izvietoto informāciju, Jūs personiski vai Jūsu pārstāvētā persona, ja darbojaties tās vārdā, piekrīt šiem noteikumiem. Katram interneta vietnes lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt noteikumus, lai savlaicīgi būtu informēts par tajos veiktajām izmaiņām. Ja nepiekrītat noteikumiem, tad šo interneta vietni lietot aizliegts.
5. Informējam, ka LLKC interneta vietnē ievadītās informācijas (fizisko vai juridisko personu datu) apstrādes mērķis ir vietnē norādīto pakalpojumu sniegšana un palīdzības sniegšana interneta vietnes lietošanas laikā.
6. Interneta vietnes lietotājs piekrīt saņemt informāciju no interneta vietnes par dažāda veida aktualitātēm, ja ir saņemta lietotāja kā datu subjekta brīva un nepārprotama piekrišana (izņemot gadījumus, kad ziņu nosūtīšana lietotājam tiek veikta uz cita tiesiskā pamata).
7. LLKC neatbild par jebkāda veida izdevumiem un zaudējumiem, kas radušies interneta vietnes lietošanas laikā.
8. Gadījumos, ja ir neskaidrības par LLKC interneta vietnē ievietoto dokumentu formu aizpildīšanu, lūgums sazināties ar norādīto interneta vietnes www.novadagarsa.lv kontaktpersonu.
II. Interneta vietnē www.novadagarsa.lv piedāvāto pakalpojumu izmantošana
9. Jebkuram interneta vietnes www.novadagarsa.lv lietotājam vienmēr ir jārīkojas saskaņā ar interneta vietnē norādīto kārtību.
10. Aizliegts interneta vietnē ievietoto informāciju izmantot ļaunprātīgi. Interneta vietnē piedāvātos pakalpojumus drīkst izmantot tikai saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. LLKC ir tiesība apturēt vai pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, ja interneta vietnes lietošanas laikā netiek nodrošināta atbilstība interneta vietnes www.novadagarsa.lv lietošanas noteikumiem.
11. Lūdzam ievērot, ka pieprasīt LLKC vai tās vārdā pārstāvētai personai veikt izmaiņas reģistrētajā profilā, ir iespējams, rakstot e-pastu uz info@novadagarsa.lv no profilā norādītā e-pasta adreses vai, sazinoties ar LLKC, zvanot uz www.novadagarsa.lv tālruņiem: +371 26327041 vai +37163050220, darba dienās, darba laikā no 8:30 līdz 17:00.
12. Lai varētu nodrošināt kataloga kopējo kvalitātes līmeni, LLKC, konstatējot interneta vietnē kļūdas un/vai neprecizitātes profilos ievadītajā informācijā, ir tiesības vienpusēji atcelt profila publiskošanu un pieprasīt profila informācijā labot drukas kļūdas, izdzēst nekvalitatīvu foto attēlu.
13. Interneta vietnes lietošana nepiešķir nekādas īpašuma tiesības uz saturu, kam ir tiesības piekļūt reģistrētiem un nereģistrētiem interneta vietnes lietotājiem. LLKC patur vienpusējas īpašuma tiesības uz saturu, kas atrodas interneta vietnē www.novadagarsa.lv. Aizliegts izmantot interneta vietnē ievietotās informācijas saturu, nevienu interneta vietnē iekļautu zīmolu, logotipu, kartes saturu, saimniecību profilu informāciju, ja vien nav iegūta šī satura īpašnieka personīga atļauja vai cita veida atļauja izmantot publicēto informāciju. Aizliegts noņemt, padarīt nesaprotamus vai mainīt paziņojumus, kas redzami interneta vietnē vai tiek sniegti ar interneta vietnes starpniecību.
14. Kataloga profilā attēloto QR kodu atļauts izmantot tikai konkrētā profila īpašniekam.
15. Interneta vietnē tiek publicēti saimniecību, uzņēmumu apraksti un cita informācija, kas ir konkrētā uzņēmuma un vai personas īpašums.
16. Ikvienam reģistrētajam lietotājam ir jāievēro, ka attiecīgā lietotāja profilā norādītajiem datiem (vārdam, uzvārdam u. c. informācijai) ir jābūt patiesiem. Reģistrēta lietotāja profilā drīkst izvietot tikai un vienīgi paša reģistrētā lietotāja datus. Vietnē ir aizliegta t. s. “viltus” profilu veidošana, t. i., tādu profilu veidošana, kuros vietnes lietotājs ietver datus nevis par sevi, bet gan par citu (t. sk. arī nereālu) personu vai uzņēmumu utt.
17. Ja lietotājs profilā ievietoto savu fotogrāfiju, tad tajā ir jābūt atpazīstamam reģistrētajam lietotājam un skaidri redzamai viņa sejai.
18. Katrs vietnes lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, kuru viņš ievieto vai nosūta citiem vietnes lietotājiem (tajā skaitā ne tikai sava profila datus, fotogrāfijas, e-pasta sūtījumus, video materiālus, skaņu ierakstus), kā arī uzņemas pilnu atbildību par sekām, kuras rodas šādas informācijas ievietošanas vai nosūtīšanas rezultātā. Lietotājam ir tiesības ievietot, augšupielādēt utt. vietnē tikai tādu saturu, uz kuru lietotājam ir pilnīgas un neierobežotas tiesības.
19. Vietnē ir aizliegts ievietot vai nosūtīt citiem tās lietotājiem informāciju (tajā skaitā arī foto, video un audio materiālus), kas:
19.1. aizskar vai pārkāpj trešo personu intelektuālā īpašuma (autortiesības u. c.) tiesības;
19.2. aizskar personas godu un cieņu;
19.3. aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu;
19.4. informācija ir vulgāra, ķengājoša vai citādā veidā aizskaroša;
19.5. satur datorvīrusus vai izveidota, lai kaitētu datora vai elektronisko sakaru programmatūras darbībai (drošībai);
19.6. ir surogātpasts (junk mail, spam, chain letter) vai nesaskaņota reklāma;
19.7. ir pornogrāfiska vai pārlieku erotiska;
19.8. visu cita veida informāciju, kas ietekmē vai var ietekmēt vietnes normālu darbību un drošību.
20. LLKC neatbild par vietnē ievietoto vai vietnes lietotāju savstarpēji nosūtīto informāciju un sekām, kuras ir radušās vai varētu rasties šīs informācijas ievietošanas vai nosūtīšanas rezultātā.
21. Tāpat LLKC neatbild par vietnes pieejamību, vietnes lietotāju savstarpējo komunikāciju, jebkādām tehniska rakstura problēmām vietnes darbībā, lietotāja profila datu izmaiņām un darbībām profilā citas personas autorizētas vai neautorizētas piekļūšanas rezultātā. Visa vietnes darbība (t. sk. tajā pieejamie pakalpojumi) tiek piedāvāta tāda, kāda tā ir bez nekādām papildu garantijām no LLKC. Turklāt LLKC nekādā veidā neatbild par jebkāda veida zaudējumiem, kas vietnes lietotājiem ir radušies vai varētu rasties saistībā ar vietnes un tajā pieejamo pakalpojumu izmantošanu.
III. Interneta vietnē www.novadagarsa.lv ievadīto datu izmantošana un konfidencialitāte.
22. LLKC informē, ka, norādot savu e-pasta adresi, piekrītat, ka tā tiek iekļauta datu bāzē un uz to var tikt nosūtīts no interneta vietnes paziņojums/atgādinājums par uzsākto, nepabeigto profila noformēšanu un citu darbību veikšanu attiecīgajā profilā.
23. Lietojot interneta vietni, Jūs piekrītat, ka LLKC vai jebkura trešā persona, kas darbojas LLKC uzdevumā, var apkopot un uzglabāt datus informatīvos un statistikas nolūkos, kas ļauj izsekot un uzskaitīt:
23.1. tīmekļa vietņu kopējo apmeklējumu skaitu,
23.2. katras konkrētās tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu,
23.3. apmeklētāju interneta pakalpojumu sniedzēju domēna vārdus,
23.4. IP adreses,
23.5. citus datus, kuru izmantošanas mērķis tiek veikts sistēmu administrēšanas nolūkos, kā arī, lai kontrolētu interneta vietnes izmantošanu un rūpētos par tās uzlabošanu.
24. Interneta vietnē apkopotos un uzkrātos datus informatīvos un statistikas apkopošanas nolūkos LLKC ir tiesīgs nodot arī citiem uzņēmumiem. Dati, kas ļautu identificēt personu, šajā procesā netiek atklāti un nodoti trešajām personām.
25. LLKC nesaista lietotāja IP adresi un e-pasta adresi ar datiem, kas ļauj identificēt šo lietotāju. Tas nozīmē, ka katra lietotāja sesija tiks reģistrēta, taču interneta vietnes lietotājs paliks anonīms.
26. Visi materiāli, kas tiek nosūtīti vai ievadīti interneta vietnē, kļūst par LLKC īpašumu, kurus LLKC kā interneta vietnes īpašnieks ir tiesīgs izmantot saviem nolūkiem, izņemot fizisko un juridisko personu datus.
27. Lūdzu, ievērojiet, ka, uzrādot savu e-pasta adresi vai nosūtot jebkādu informāciju uz interneta vietni, esat piekritis, ka LLKC šos datus ir tiesīgs izmantot tikai iepriekš minētajos nolūkos, tajā skaitā šo noteikumu 16. punktā norādītajam mērķim.
IV. Interneta vietnes www.novadagarsa.lv profila izveide un autortiesību aizsardzība.
28. Reģistrācijai elektroniskajā katalogā ir jāaizpilda Pamatinformācijas anketa, atbilstoši prasībām, jāapliecina, ka esat iepazinies un piekrītat interneta vietnes Privātuma politikai un LLKC interneta vietnes www.novadagarsa.lv Vispārīgiem lietošanas noteikumiem.
29. Uzsākot reģistrāciju, jāaizpilda pamatinformācijas anketa, kuru tuvāko 3 (trīs) darba dienu laikā izskata interneta vietnes administrācija un e-pasta vēstulē sniedz atbildi par uzņēmuma atbilstību/neatbilstību vai arī sazinās ar norādīto kontaktpersonu, ja rodas kādi jautājumi vai precizējumi.
30. Katram reģistrētajam vietnes lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus vietnes piekļuves datus. Ja vietnē tiek veiktas darbības ar reģistrēta lietotāja profilu, izmantojot pareizu lietotājvārdu un paroli, tad tiek uzskatīts, ka darbības attiecīgajā profilā ir veicis pats reģistrētais lietotājs.
31. Profils tiks publiskots tikai ar uzņēmuma, īpašnieka datu apstrādes atļauju, kas nosūtīta e-pasta vēstulē.
32. Interneta vietnes lietotājiem un apmeklētājiem atļauts izmantot šīs interneta vietnes informāciju nekomerciāliem mērķiem, iepriekš saskaņojot to ar www.novadagarsa.lv administratoriem.
33. Jebkura informācija, tai skaitā, grafiskā, vizuālie attēli u.c. informācija, var tikt izmantota tikai ar LLKC un pašu ražotāju/uzņēmēju piekrišanu.
34. Jebkura veida informācijas pārpublicēšana ir jāveic atsaucoties uz LLKC vietni www.novadagarsa.lv, kā arī attiecīgi pārpublicējumam ir jāpievieno atgriezeniska, skaidri saskatāma un darboties spējīga saite (link) uz oriģinālavotu (www.novadagarasa.lv).
35. Interneta vietnē ievietotās informācijas pārpublicēšana, kopēšana, pārveidošana vai cita veida izmantošana bez www.novadagarsa.lv rakstiskas atļaujas ir aizliegta.
36. Interneta vietne www.novadagarsa.lv neuzņemas atbildību par lietotāju norādītās informācijas precizitāti, kas publicēta lietotāju profilos.
37. Nosūtot informāciju, izveidojot interneta vietnē www.novadagarsa.lv profilu, Jūs nododat autortiesības www.novadagarsa.lv , kas patur tiesības iesūtīto informāciju izmantot un publicēt, pievienojot tai autora vārdu, ja tāds ir uzrādīts. Informācijas iesūtītājiem nav tiesību pieprasīt atlīdzību par norādītās informācijas izmantošanu.
Atteikuma tiesības
38. Pēc reģistrēšanās katalogā un pamatinformācijas anketas aizpildīšanas informāciju, pieteikums tiek saņemts kataloga administrācijā, kura katru pieteikuma rūpīgi izskata un pārbauda datu patiesumu un atbilstību kataloga profila prasībām.
39. Kataloga administrācijai ir tiesības atteikt aizpildīt vai pieprasīt dzēst visu informācijas ievadi kataloga profilā, ja norādītā informācija neatbilst kataloga prasībām (piemēram, ja uzņēmējs kā juridiska persona, pašnodarbināta persona vai saimniecība nav reģistrēta PVD datu bāzē ar atbilstoši piešķirtu numuru; ja nav reģistrēta saimnieciskā darbība VID datu bāzē; ja tiek konstatēts, ka norādītajai kontaktpersonai nav nekādu saistību ar norādīto uzņēmumu vai saimniecību).
40. Neskaidrību, jautājumu, precizējumu gadījumā kataloga administrācija sazināsies personiski ar pieteikumā norādīto kontaktpersonu.
 Par interneta vietnes www.novadagarsa.lv lietošanas noteikumiem.
41. Gadījumā, ja kāds no šajos noteikumos norādītajiem punktiem zaudēs spēku, tas neietekmēs pārējos noteikumus.
42. Jebkuri strīdi, kas izriet no šiem noteikumiem vai pakalpojumiem, vai ir saistīti ar tiem, tiks izskatīti saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
43. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz interneta vietni www.novadagarsa.lv pieder tikai un vienīgi LLKC. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai varētu tikt nodarīti LLKC un trešajām personām.
44. Informāciju par to, kā sazināties ar LLKC, skatiet interneta vietnes www.novadagarsa.lv sadaļā „Kontakti”.